M

Menu

Beweegtuin verpleeghuis

Samen een spelletje doen, de tuin verzorgen, of een wandeling maken. Leuke dingen doen en tegelijk bewegen.

Een tuin die uitnodigt tot bewegen.

Beweegtuinen

Deze tuinen worden aangelegd bij zorginstellingen. Het doel is beweging te stimuleren en de zintuigen te prikkelen. Het is voor iedereen goed om te bewegen, maar zeker voor ouderen. De lichamelijke en geestelijke achteruitgang wordt hierdoor geremd. In een beweegtuin of fysiotuin kunnen bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen laagdrempelig gestimuleerd worden tot lichamelijke activiteit, zelfstandig of onder begeleiding van een therapeut. Er zijn meerdere manieren om dit te doen:

– De tuin uitnodigend maken voor een wandeling

– Elementen opnemen die tot activiteit en beweging stimuleren.

Voor bewoners en bezoekers

Deze beweegtuin in Laren is ontworpen voor psychogeriatrische senioren in een verpleeghuis, maar hij wordt ook gebruikt door hun bezoekers. Als de tuin niet alleen nuttig is, maar ook een mooie prettige verblijfplek, zullen ook bezoekers en familieleden graag samen met de bewoners naar buiten gaan. Samen buiten bewegen wordt dan iets leuks.

Meer informatie?